BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Ninh Bình đạt trên 547,7 triệu USD

6 tháng đầu năm 2017 giá trị xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình đạt trên 547,7 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,8% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Xi măng và clanke đạt gần 117,4 triệu USD; quần áo các loại đạt 96,0 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại 182,9 triệu USD; giầy dép khác 76,8 triệu USD; linh kiện điện tử 30,3 triệu USD. Tổng giá trị nhập khẩu đạt gần 424,4 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 50,8% kế hoạch năm.

Ninhbinh.gov.vn