BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Lãnh đạo tỉnh thị sát một số dự án xây dựng trên địa bàn

 

Thị sát tại Dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài và dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh.
Thị sát tại Dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng kéo dài và dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh.
 
Đoàđã thị sát mt s địa điểm thuc: Dự án xây dng tuyếđường kết ni cao tc Cu Gi-Ninh Bình vi QL1A (giai đoạn 2); vic xây dng hthng giao thông khu đô thị Ninh Khánh; Dự án xây dng tuyếđườngĐinh Tiên Hoàng (giai đoạn 2) và dự án xây dng kênh kết hđường Vn Hnh. Ti các điểm th sát, Đoàđã nghe ch đầu tư, nhà thầu thi công báo cáo vtiếđộ thc hin, nhng khó khăn, vướng mc còn tn ti.

Trong đó, mt vđề khá nghiêm trng đã xy ra ti dự án xây dng tuyếđường kết ni cao tc Cu Gi-Ninh Bình vi QL1A (giai đoạn 2) đoạn qua xã Khánh Hòa (Yên Khánh), tuy các cp chính quyđịa phương đã nhiu ln thông báo cụ thể vvic trin khai thc hin dự án song nhiu hộ dân vn tự ý xây dng nhà ở kiên cố trong khu vc gii phóng mt bng (GPMB), gây khó khăn cho công tác thực hin. Ti các dự án khác, nhà thu thi công đã và đang triển khai thc hin theo kếhochđề ra song vn gp mt s khó khăn nhất định.

Qua bui th sát, đồng chí Nguyn Ngc Thch, TUV, Phó Chủ tch UBND tnh yêu cu Sở Giao thông Vn ti tiếp tđôđốc nhà thđẩy nhanh tiếđộ thi công các d án, cáđịa phương cần tích cc hơn nữa trong công tác GPMB.

Đối vi dự án xây dng tuyếđường kết ni cao tc Cu Gi-Ninh Bình vi QL1A (giai đoạn 2) hin còn vướng mđoạn qua xã Khánh Hòa (Yên Khánh), đồng chí Phó Chủ tch UBND tnh yêu cu huyn Yên Khánh, xã Khánh Hòa tiếp tc tuyên truyn, giác ng cho người dân dng ngay vic xây dng nhà ở trong khu vc GPMB, tránh lãnh phí thi gian vàkinh phí ca Nhà nước.

Ti nút giao Mai Sơn, đồng chí yêu cu lđặt hệ thng bin báo an toàn giao thông và đẩy nhanh tiếđộ thi công cu vượt Mai Sơn.

Đối vi vic xây dng hệ thng giao thông khu đô thị Ninh Khánh, đồng chí yêu cu phía nhà thđiều chnh bin pháp và nâng cao cht lượng thi công công trình. Đối vi các dự án xây dng tuyếđường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn 2) và dự án xây dng kênh kết hđường Vn Hnh, nhà thđã trin khai thi công các hng mc theo kếhoch song vn gp nhiu khó khăn.

Để đảm bo bàn giao mt bng sch cho nhà thu thi công, đồng chí yêu cu thành phố Ninh Bình và huyn Hoa Lư rà soát li số hộ bị ảnh hưởng và sm hoàn thành phương án táđịnh cư.

Bên cnh đóđồng chí Phó Chủ tch UBND tnh yêu cu tt cả nhà thu xem xét, dng mi hođộng thi công trước ngày 12/2 (tc ngày 27/12Âm lch) nhđảm bo an toàn giao thông cho nhân dân trong dp nghTết nguyêđán; nhng điểm giao thông nguy him, không đảm bo an toàn cn ct c người túc trc, canh gác; đồng thi phđảm bo v sinh môi trường.

Baoninhbinh.org.vn