BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Ninh Bình: Hiệu quả từ công tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về công tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Nhờ vậy, tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm đạt 7.961,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016; ước 6 tháng đạt gần 9.958 tỷ đồng, tăng 11,7% so với 6 tháng 2016, đạt 44,3% kế hoạch năm.

Hiện nay, tỉnh đang chú trọng đẩy mạnh công tác tái cơ cấu đầu tư theo hướng chú trọng nâng cao hiệu quả nguồn vốn; đồng thời thực hiện nhiều biện pháp xúc tiến, kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế của tỉnh; chú trọng thực hiện công tác quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư đối với các đối tác trong và ngoài nước; xây dựng phim tư liệu mới về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư được thực hiện tập trung vào các công trình trọng điểm như: Dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2; Dự án Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình; Dự án mua thiết bị của công ty TNHH MCNEX VINA; Dự án xây dựng của công ty TNHH JYE; Dự án xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị của công ty TNHH Nam & Co London…

Về phát triển doanh nghiệp: UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. Do vậy, tình hình phát triển doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục có khởi sắc, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến 30/5, đã có 577 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 2.500 tỷ đồng (tăng 15,6% so với cùng kỳ). Tuy vậy, trong 5 tháng đã có 16 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc giải thể; 57 doanh nghiệp và 60 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động (tương đương cùng kỳ 2016). 5 tháng đầu năm đã làm thủ tục đăng ký thay đổi cho 239 doanh nghiệp (gấp gần 2,0 lần so với cùng kỳ) và 268 đơn vị trực thuộc (gấp hơn 1,5 so với cùng kỳ).

Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp GCNĐT cho 14 dự án, thấp hơn 08 dự án so với 6 tháng năm 2016 (riêng trong các KCN đã cấp 03 dự án, thấp hơn 04 dự án so với 6 tháng đầu năm 2016), với tổng vốn đăng ký gần 2,85 nghìn tỷ đồng (bằng 64,8% so với 6 tháng đầu năm 2016; toàn tỉnh đã thực hiện cấp điều chỉnh GCNĐT cho 22 dự án, gấp 2,0 lần so với 6 tháng đầu năm 2016 (riêng các KCN điều chỉnh 11 dự án, gấp 2,2 lần so với 6 tháng đầu năm 2016) chủ yếu về các nội dung điều chỉnh như tổng mức đầu tư, công suất, diện tích, tiến độ thực hiện... Công tác kiểm tra, rà soát các dự án sản xuất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp được tăng cường, đến nay đã thu hồi GCNĐT của 01 dự  án.

Kinh tế tập thể tập trung củng cố, chuyển đổi theo luật Hợp tác xã 2012, theo hướng đổi mới quy mô hoạt động. Đã thành lập thêm một số hợp tác xã chuyên ngành hoạt động có hiệu quả.

Ninhbinh.gov.vn