BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Kết quả nổi bật trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự tập trung cao trong công tác điều hành của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất công nghiệp đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

5 tháng đầu năm đạt 16.512,1 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2016; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 24,91% so với cùng kỳ, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, tăng 28,2% và công nghiệp sản xuất, tăng 7,6%.

Ước thực hiện 6 tháng giá trị sản xuất (giá SS 2010) đạt gần 19,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5% so với 6 tháng đầu năm 2016 và bằng 52,7% kế hoạch năm… Theo dự báo, trong 6 tháng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục có mức tăng trưởng khá mạnh như: Xe ô tô đạt 5,6 nghìn chiếc, gấp gần 3,0 lần; modul camera 26,3 triệu cái, gấp gần 3,6 lần; phân Ure tăng 79,8%; phân lân nung chảy tăng 64,2%; kính nổi tăng 14,9%; cần gạt nước ô tô tăng 26,6%; điện sản xuất tăng 21,2%; nước máy thương phẩm tăng 15,2%... song một số sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm, như: Gạch xây bằng đất nung, giảm 25,2%; clanke, giảm 28,7%; cấu kiện nhà bằng sắt thép, giảm 31,1%; thép các loại, giảm 6,8%...

Sản xuất công nghiệp tập trung trong các khu, cụm công nghiệp có chuyển biến rõ nét. Đến hết tháng 5/2017, doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp dự kiến đạt trên 11,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt gần 370,6 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp tập trung tại các cụm công nghiệp tiếp tục ổn định theo định hướng quy hoạch. Trong đó, phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống, đặc biệt là chế biến cói, thêu ren, chế tác đá mỹ nghệ tiếp tục được các ngành và các địa phương quan tâm.

Ninhbinh.gov.vn