BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Công nghiệp Ninh Bình

Doanh thu của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Ninh Bình tăng 23% trong 6 tháng đầu năm 2013

Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tuyển dụng thêm 1.529 lao động, nâng tổng số lao động Việt Nam làm việc tại các khu công nghiệp đến nay là 21.570 người.

 

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu các khu công nghiệp trong toàn tỉnh đạt khoảng 4.183 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị xuất khẩu ước đạt 105,4 triệu USD, đạt 30% so với kế hoạch được giao.  

 

6 tháng đầu năm, Ban Quản lý KCN đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 585,4 tỷ đồng, diện tích thuê đất 12,53ha, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 07 dự án tại các khu công nghiệp Phúc Sơn, Khánh Phú và Tam Điệp… Một số dự án bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, có doanh thu lớn như Nhà máy ắc quy Long Sơn, Nhà máy thiết bị y tế Nhật Hà… Tiến hành triển khai 5 dự án là Dự án Nhà máy phôi thép ChangXin, dự án Nhà máy sản xuất kính quang học, dự án Nhà máy Chiết nạp ga, dự án Nhà máy sản xuất Camera Modul và dự án Nhà máy phân bón Bình Điền-Ninh Bình.

 

Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tuyển dụng thêm 1.529 lao động, nâng tổng số lao động Việt Nam làm việc tại các khu công nghiệp đến nay là 21.570 người. Trong đó, khu công nghiệp Gián Khẩu là 5.231 lao động, khu công nghiệp Khánh Phú 7.513 lao động và khu công nghiệp Tam Điệp là 8.826 lao động. 

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh, ngành sản xuất xi măng – clanke phấn đấu đến năm 2015 đạt mục tiêu sản xuất 11,5 triệu tấn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng 06 nhà máy xi măng với tổng công suất thiết kế là 13 triệu tấn/năm, trong đó đã có 04 nhà máy đã đi vào hoạt động.

 

Đối với ngành thép, do gặp phải những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nên hiện tại nhà máy luyện cán thép chất lượng cao Kyoei Tam Điệp chỉ sản xuất ổn định ở mức 15-20 vạn tấn/năm, không đạt công suất thiết kế 36 vạn tấn/năm. Trong thời gian tới, với việc tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao Kyoei tại khu công nghiệp Khánh Phú, khi đi vào hoạt động vào năm 2015 dự kiến sẽ nâng tổng sản lượng thép của toàn tỉnh lên 50 vạn tấn/năm.

 

Với mục tiêu đạt 45 vạn tấn đạm/năm, hiện tại Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đi vào hoạt động từ tháng 10/2012, đạt sản lượng sản xuất đạt khoảng 60% công suất thiết kế. Trong những năm tới, nhà máy sẽ hoạt động đạt 100% công suất thiết kế, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Ngành ô tô cũng đặt ra mục tiêu 8.000 chiếc ô tô/năm và do đó, nhà máy ô tô Thành Công với công suất thiết kế 13.000 xe/năm đã hoàn thành giai đoạn I và đi vào sản xuất với năng lực thực tế đạt 8.000 xe/năm nhưng do tiêu thụ giảm nên hiện tại nhà máy chỉ sản xuất khoảng 3.000 xe/năm. Trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục triển khai dây chuyền lắp ráp xe ca, xe buýt và xe tải nhẹ, dự kiến đi vào hoạt động năm 2014. Như vậy, nếu thị trường ổn định thì mục tiêu 8.000 xe/năm vào năm 2015 hoàn toàn có thể đạt được.

 

Để tạo điều kiện cho các khu công nghiệp tiến hành sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với công tác xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; ưu tiên bố trí vốn ngân sách để hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu, Tam Điệp và Phúc Sơn trước năm 2015; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng một cửa; xem xét lại đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp; đặc biệt là có chính sách ưu tiên vay vốn, giãn thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh

 

Bích Thủy (http://www.business.gov.vn)