BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Công nghiệp Ninh Bình

Doanh nhân Ninh Bình: lựa chọn hướng đi, cách làm phù hợp để phát triển

(25/10/2007 )Việc nước ta gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã và đang có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Ninh Bình nói riêng. Các doanh nghiệp tỉnh ta đang đứng trước những cơ hội mới, đồng thời cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới. 

 

 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đội ngũ doanh nhân tỉnh ta đang trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với thời cơ mới, các doanh nghiệp tư nhân và đội ngũ doanh nhân Ninh Bình cũng được hình thành nhanh chóng. Sự ra đời của các doanh nghiệp dân doanh đã huy động được các nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhiều doanh nghiệp mới ra đời, hình thành nên các công ty hoạt động đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với quy mô ngày càng lớn. Điển hình như các doanh nghiệp: Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Đông Thành, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tài Anh, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Hoà, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung... đang vươn lên mạnh mẽ, từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp Ninh Bình đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến đầu năm 2007, Ninh Bình có 900 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 864 doanh nghiệp dân doanh, giải quyết việc làm cho trên 48.617 lao động. Năm 2006, các doanh nghiệp toàn tỉnh nộp ngân sách 259 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp dân doanh nộp 140 tỷ triệu đồng, chiếm 54,3%. Việc nước ta gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã và đang có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Ninh Bình nói riêng. Các doanh nghiệp tỉnh ta đang đứng trước những cơ hội mới, đồng thời cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới. Ông Phạm Xuân Mược, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Bình cho biết: Quy mô của các doanh nghiệp dân doanh tỉnh ta còn nhỏ bé, trong tổng số 864 doanh nghiệp dân doanh có tới 227 doanh nghiệp có vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng, chỉ có khoảng 74 doanh nghiệp có vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Trình độ quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhiều hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới... Do đó, khi bước ra sân chơi lớn, các doanh nghiệp này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính mạnh. Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là con đường tất yếu dẫn đến sự phát triển, mặc dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ doanh nhân Ninh Bình xác định "đây là con đường đi có nhiều làn, với nhiều tốc độ khác nhau". Vì vậy, các doanh nhân Ninh Bình sẽ phải lựa chọn cho mình một hướng đi, một cách làm phù hợp với khả năng của mình để phát triển. Các doanh nghiệp Ninh Bình đang tăng cường hợp tác, liên kết, phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế đất nước. Sự thành công của các doanh nghiệp xuất khẩu như Đông Thành, Tài Anh với giá trị xuất khẩu hàng triệu USD đã minh chứng điều đó. 

 

 

Để cùng tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp Ninh Bình đã liên kết với nhau trong một hiệp hội nhằm hỗ trợ, chia sẻ, tạo cho mình một lực mạnh hơn trong quá trình hội nhập. Đến nay, qua 4 năm hoạt động, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Bình đã tập hợp các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thành một khối liên kết để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ cho nhau. Hiệp hội đang trở thành đầu mối thống nhất để vận động, tập hợp rộng rãi ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh kịp thời với các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi hơn. Theo ông Hà Đăng Tài, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tài Anh: Việc các doanh nghiệp liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hội nhập là rất cần thiết. Tham gia Hiệp hội sẽ giúp các doanh nghiệp có điều kiện hơn trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực quản trị, khả năng bán hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh... Từ đó góp phần nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Ninh Bình. Đội ngũ doanh nhân Ninh Bình đang từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Trong thời gian tới, với những chính sách hỗ trợ thiết thực của địa phương cùng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp tỉnh ta sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa trong công đổi mới. 

 

 

Ngọc Tân (dangcongsan.vn)