Liên hệ
BAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 3 Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Số điện thoại:0303.871156 Fax: 0303.873381
Website: banptktcn-ninhbinh.vn
Email: banptktcn.ninhbinh@gmail.com
Họ và tên :
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung: