BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM   TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết định
phê duyệt

Tổng mức
 đầu tư

 
 
 

TỔNG CỘNG

 

 

   108,973,725

 

I

Dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn (11 dự án):

 

 

     40,175,730

 

A

Các dự án đang triển khai (03 dự án)

 

 

         4,675,730

 

1

Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Bình

2008-2015

2411/QĐ-CĐBVN 24/10/2008 3149/QĐ-BGTVT 29/10/2010

       1,686,242

 

2

Dự án nâng cấp đường tỉnh 477B kết nối với Tam Chúc, Ba Sao

và Đại lộ Thăng Long thành Quốc lộ

2011-2015

784/QĐ-UB
24/7/2009 và 6231/UBND-GT 27/7/2011

       1,308,660

 

3

Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 10

2011-2015

358/QĐ-CĐBVN 06/5/2010

       1,680,828

 

B

Các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới (08 dự án)

 

 

    35,500,000

 

1

Dự án xây dựng sân bay dịch vụ

2015-2020

 

       2,000,000

 

2

Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 12B

2011-2015

57/TTg-KTN 14/01/2011

       5,000,000

 

3

Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 45

2011-2015

 

       5,000,000

 

4

Dự án nâng cấp đường tỉnh 480, 481 thành quốc lộ 12B kéo dài

2011-2015

 

       5,000,000

 

5

Dự án xây dựng đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 A

2010-2015

1167/TTg-KTN 18/7/2011

       4,000,000

 

6

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình

2014-2019

 

     10,000,000

 

7

Dự án nâng cấp đường tỉnh 478 thành quốc lộ 38B

2011-2015

1425/QĐ-BGTVT 30/6/2011

       2,000,000

 

8

Nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua Ninh Bình

2015-2020

 

       2,500,000

 

II

Dự án do tỉnh quản lý (24 dự án):

 

 

     59,341,795

 

A

Các dự án đang triển khai (20 dự án)

 

 

    47,343,792

 

1

Nạo vét sông Đáy từ cầu Gián Khẩu đến của Đáy và các tuyến nhánh

qua sông Đáy để thoát lũ cho sông Hoàng Long

2008-2015

896/QĐ-UB
30/9/2010

       9,720,954

 

2

CSHT khu du lịch sinh thái Tràng An

2003-2015

58/QĐ-UB
08/1/2007, 876/QĐ-UB
13/8/2009, 15/QĐ-UB
07/01/2011, 56/QĐ-UB
20/1/2011

       8,998,680

 

3

CSHT vùng phân lũ, chậm lũ sông Hoàng Long

2002-2010

1227/QĐ-UB
31/12/2010

       3,945,718

 

4

Đường Bái Đính - Kim Sơn

2009-2015

214/QĐ-UB
28/3/2011

       3,806,000

 

5

Cải tạo, nâng cấp đê Hữu Đáy đoạn qua TPNB (từ K8+380 đến K32+400)

2007-2016

284/QĐ-UB
25/4/2011

       3,550,067

 

6

Nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê

2005-2012

1469/QĐ-UB
02/12/2009

       2,595,834

 

7

Dự án đầu tư xử lý cấp bách hệ thống chống ngập lụt thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư

2008-2015

598/QĐ-UB
11/6/2010

       1,699,993

 

8

Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế tại thành phố Ninh Bình

2009-2012

926/QĐ-UB
19/8/2009

       1,543,000

 

9

Củng cố, nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng Long huyện Gia Viễn

2007-2015

315/QĐ-UB
09/5/2011

       1,489,215

 

10

Xây dựng, nâng cấp đường tỉnh ĐT 477 kéo dài

2006-2012

785/QĐ-UB
24/7/2009

       1,487,394

 

11

Nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long

2009-2015

490/QĐ-UB
27/7/2011

       1,389,576

 

12

Nâng cấp tuyến đê hữu Sông Hoàng Long, đê Đức Long-Gia Tường

-Lạc Vân

2008-2013

958/QĐ-UB
27/10/2010

       1,082,090

 

13

Cải tạo nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn, PT KT và đảm bảo AN-QP

vùng biển Bình Sơn-Lai Thành

2008-2011

1268/QĐ-UB
27/6/2008

           939,481

 

14

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở huyện Nho

Quan và huyện Gia Viễn

2008-2012

313/QĐ-UB
02/4/2010

           923,335

 

15

Dự án ký túc xá sinh viên tỉnh Ninh Bình

2009-2013

842/QĐ-UB
05/8/2009

           862,337

 

16

Trung tâm hành chính tỉnh

2010-2015

94/UB-VP4 26/1/2010

           850,000

 

17

Bệnh viện Sản, Nhi

2010-2012

986/QĐ-UB
10/11/2010

           800,000

 

18

Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình

2007-2013

42/QĐ-UB
14/01/2009

           757,057

 

19

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Ninh Bình

2010-2015

178/QĐ-UB
15/3/2011

           476,390

 

20

Trường Đại học Hoa Lư

2007-2012

583/QĐ-UB
09/6/2010

           426,671

 

B

Các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới (04 dự án)

 

 

    11,998,003

 

1

Xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình

2011-2015

1073/QĐ-UB
13/12/2010

           339,789

 

2

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Gia Viễn và mở rộng hệ thống tưới tiêu các xã phía Đông trạm bơm Gia Viễn, huyện Gia Viễn

2009-2013

1313/QĐ-UB
03/11/2009

           908,277

 

3

Xây dựng tuyến đê bao Bình Minh IV

2010-2014

 

       5,800,000

 

4

Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng khu kinh tế mới trọng điểm

đảm bảo An ninh - Quốc phòng đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo vùng

kinh tế biển huyện Kim Sơn (ĐT480)

2009-2015

1322/QĐ-UB
04/11/2009

       4,949,937

 

III

Dự án sản xuất kinh doanh (09 dự án):

 

 

       9,456,200

 

A

Các dự án đang triển khai (02 dự án)

 

 

       2,316,200

 

1

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Khánh Cư

2011-2015

598/QĐ-UB 19/3/2008

           600,000

 

2

Xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Chương

2002-2015

09111000008 8/7/2011

       1,716,200

 

B

Các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới (07 dự án)

 

 

       7,140,000

 

1

Sản  xuất và lắp ráp điện tử, điện lạnh

2013-2017

 

       3,000,000

 

2

Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng siêu nhẹ

2013-2015

 

       1,000,000

 

3

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

2011-2015

 

           200,000

 

4

Dự án lắp ráp ô tô tải, máy xây dựng

2014-2018

 

       1,000,000

 

5

Sản xuất bia cao cấp

2011-2015

 

           400,000

 

6

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Xích Thổ

2011-2015

 

           700,000

 

7

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Hà

2011-2015

 

           840,000

 

 

Ninhbinh.gov.vn