BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

XÂY DỰNG CƠ SỎ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN KIM SƠN

TÊN DỰ ÁN

XÂY DỰNG CƠ SỎ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN KIM SƠN

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

CỦA DỰ ÁN

- Hình thành và phát triển vùng kinh tế tổng hợp, kết hợp phát triển kinh tế thương mại gắn liền với phát triển đô thị.

- Phát triển mạnh vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ven biển.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

QUY MÔ DỰ ÁN

- Vốn đầu tư dự kiến: 75 triệu USD

- Quy mô, hạn mục công trình bao gồm: San lấp mặt bằng; Đường giao thông; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Hệ thống điện, chiếu sáng; Bưu chính viêcn thông, Thuỷ lợi... 

- Nhu cầu sử dụng đất : Tổng diện tích khoảng 10.700 ha

ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình gồm: Thị trấn Bình Minh và 06 xã bãi Ngang ( Kim Trung; Kim Tân; Kim Mỹ; Kim Hải; Kim Đông; Cồn Thoi ) 

ĐỊA CHỈ DỰ ÁN

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Số 8, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: +84 030 3871156  -   Fax: +84 030 873381