BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA

TÊN DỰ ÁN

CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA

MỤC TIÊU HOẠT
ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

- Bảo tồn các động vật hoan dã quý hiếm
- Giáo dục người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và động vật
- Xây dựng khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí...

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

QUY MÔ DỰ ÁN

- Vốn đầu tư dự kiến: 100 triệu USD

- Quy mô bao gồm các khu chức năng: Khu bảo tồn nuôi thả đông vật tự nhiên; Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động vật; Vùng đệm Công viên: Khu vui chơi giải trí; Khu khách sạn, nhà hàng... 

- Nhu cầu sử dụng đất : Từ 400 ha đến 2.000 ha

- Nhu cầu sử dụng lao động: Từ 200 đến 400 người

ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

- Thuộc 03 xã Cúc Phương, Kỳ Phú và Phú Long, huyện Nho Quan ( dt khoảng 2.000 ha )

- Đá Hàn, Vân Long, huyện Gia Viễn (diện tích khoảng 400 ha)

ĐỊA CHỈ DỰ ÁN

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Số 8, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: +84 030 3871156     -   Fax: +84 030 873381