BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC SƠN

TÊN DỰ ÁN

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC SƠN

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

CỦA DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn

HÌNH THỨC

ĐẦU TƯ

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư; theo hình thức BOT

QUY MÔ DỰ ÁN

- Vốn đầu tư dự kiến: 20 triệu USD

- Diện tích đất toàn khu: 145 ha 

- Hạng mục công trình bao gồm: San lấp mặt bằng; Đường giao thông; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Hệ thống điện, chiếu sáng.

ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

Khu công nghiệp Phúc Sơn ( Xã Ninh Phúc, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ) 

ĐỊA CHỈ DỰ ÁN

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Số 201, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: +84 030 3876129  -    Fax: +84 030 873302