• NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM   TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
  • NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
  • Nhà máy Ô tô Hyundai Thành Công
  • Nhà máy Ô tô Hyundai Thành Công
  • VissaiGroup
  • VissaiGroup
  • Xi-măng Tam Điệp
  • Xi-măng Tam Điệp
Ngành Công thương góp phần thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Công thương đã có nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy...
Ngành Công thương góp phần thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Công thương đã có nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy...
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ và chủ động đối thoại, hỗ trợ các chủ đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng nhu cầu phát...
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh biểu dương con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập
Ngày 16/6, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt biểu dương và trao thưởng cho các em học sinh là con công nhân lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019.
Tin khác