• NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM   TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
  • NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
  • Nhà máy Ô tô Hyundai Thành Công
  • Nhà máy Ô tô Hyundai Thành Công
  • VissaiGroup
  • VissaiGroup
  • Xi-măng Tam Điệp
  • Xi-măng Tam Điệp
Sản xuất công nghiệp, xây dựng, đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2017
Sản xuất công nghiệp đạt gần 20,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 56,1% kế hoạch năm. Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch theo hướng tăng sản lượng sản phẩm giá trị cao. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì đà trưởng khá như: Phân Ure tăng 80,2%; phân lân nung chảy tăng...
Tin khác